KLAGE

En spesifikk registreringsmekanisme er aktivert og tilgjengelig på EIFEC Compliance Registrer deg (Brussel) i epidemiperioder med omfanget av:

oppfylle kravet om åpenhet om sanitetshandlingene som er utført, som er registrert hver og en med en uavhengig tredjepart;
gi offentlig bevis, synlighet og forsikring til compliance av disse handlingene, og skaper merverdi og konkurransefortrinn;
tillate umiddelbar og konsekvent identifikasjon av en internasjonal standardsertifisering anvendt på globalt nivå.

Organisasjoner kan registrer med jevne mellomrom fullføring av sanitær / rengjøringsaktiviteter i en forenklet prosess.
Ved hver registrering ble den såkalte "Sanitization Certificate" vil bli utstedt for organisasjonsjournaler og offentlig visning.

Gyldigheten av hvert sertifikat kan enkelt verifiseres av skanning av den inkluderte QR-koden eller i den spesifikke delen av Register-nettstedet.

Gitt den livstruende konteksten og for å bekjempe mulig misbruk av CMS-sertifisering og sertifikatet for sanitering, er en forbedret klage-prosess tilgjengelig.

Registeret godtar formelle klager fra enhver part, knyttet til potensielle brudd på sanitiseringsprosessen / policyen eller mistenkt for misbruk, svindel, uærlighet eller lignende forseelser.

Generelt ikke-compliance med EUs atferdskodeks, som EIFEC er bundet til, av registranter / medlemmer eller av deres representanter kan føre til, etter en etterforskning å ta hensyn til proporsjonalitetsprinsippet og retten til forsvar, til anvendelse av tiltak som f.eks. suspensjon eller fjerning fra ECR Compliance Registrere.

En beslutning om å anvende slike tiltak kan bli publisert på registerets hjemmeside.

Klager kan sendes inn ved å fylle ut skjemaet på registrets nettsted. Skjemaet inneholder informasjon om registranten som klages over, navnet på og kontaktinformasjonen til klageren og detaljer om klagen, inkludert, i prinsippet, dokumenter eller annether materiale som støtter klagen. Anonyme klager skal ikke vurderes. 

Alle kan legge inn en klage, underbygget av vesentlige fakta, om mistenkt ikke-compliance, misbruk, svindel uredelighet eller lignende forseelser.

Prosedyre for etterforskning og behandling av klager.

EIFEC har spesifikk forskrift for prosedyre for etterforskning og behandling av klage.

Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting her.

Alle anstrengelser gjøres for å holde høyest konfidensialitet om mottatt informasjon og korrekthet ved kontroll av bevis.