akkreditering  

REVISORER OG KONSULENTER

Akkreditering er den formelle anerkjennelsen av at en organisasjon er kompetent til å utføre spesifikke prosesser, aktiviteter eller oppgaver (som er beskrevet i et akkrediteringsomfang) på en pålitelig pålitelig og nøyaktig måte. Akkreditering må:  

  • utføres upartisk
  • være objektiv, gjennomsiktig og effektiv
  • bruk meget profesjonelle kompetente vurderere og tekniske eksperter på alle relevante felt
  • bruke assessorer (og underleverandører) som er pålitelige, etiske og kompetente i både akkrediteringsprosesser og relevante tekniske felt

Akkreditering gir tillit til sertifikater og samsvarsuttalelser. Det understøtter kvaliteten på resultatene ved å sikre sporbarhet, sammenlignbarhet, gyldighet og omstendighet.