STANDARD SSP-CMS

Coverholdelsesstyringssystemer for tjenesteleverandører for sanitering
i epidemisk sammenheng

EIFEC ES2001.06: HBY / SSP

SSP villig til å implementere i deres selskap også a omfattende helse-nødrisiko Compliance Styringssystem (HER-CMS) kan bruke standard EIFEC ES2001.06: HBY /HER eller den forenklede versjonen (Standard EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S), basert på type, størrelse og juridisk art.

Omfang

Denne internasjonale standarden spesifiserer krav og gir veiledning for å etablere, implementere, vedlikeholde, gjennomgå og forbedre en effektiv og responsiv sanitisering Compliance Styringssystem i en epidemisk kontekst for Sanitization Service Providers (SSP).

Denne standarden skal bare brukes av SSP.

Den stiller krav og gir veiledning for å hjelpe disse leverandørene til å overholde retningslinjer og regelverk og frivillige forpliktelser som gjelder deres aktiviteter, samt forebygge, oppdage og svare på ikke-compliance arrangementer.

Dette dokumentet adresserer ikke spesifikt hvordan man utvikler det spesifikke risikostyringssystemet (formelt eller uformelt), som er nødvendig for å håndtere Sanitiseringsprosessene på en tilstrekkelig måte, men hvordan formalisere, administrere og dokumentere SSP compliance med retningslinjer og regelverk.

Systemet kan være frittstående eller kan integreres i et overordnet styringssystem.

Dette dokumentet kan brukes sammen med other styringssystemstandarder (f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 27001 og ISO 19600) og styringsstandarder (f.eks. ISO 26000 og ISO 31000).

Standarden er tilgjengelig på forskjellige språk:

ENGELSK / TYSK / FRANSK / Italiensk / Grekisk / PORTUGUS / SPANSK / DANSK / POLISK / ROMANSK / RUSSISK / HINDI / KINESE 

165,00 € MVA er ikke inkludert