VI KJEMPER SLAGET FOR Å FORBEDRE INTERNASJONAL SIKKERHET

COMPLIANCE ER DEN "VAKSINE"
FOR Å MINIMIMERE PANDEMISK PROBLEM FOR ORGANISASJONER

EIFEC er eksporten Compliance internasjonalt standardinnstillingsorgan og har den tverrfaglige kunnskapen og kompetansen som gjør det mulig å definere og utvikle, ved innovasjon, standarder, retningslinjer og sertifiseringsmekanismer for krisesituasjoner eller kritiske områder av hvilken som helst art (de viktigste områder som hittil er dekket er trusselen om spredning av kjernefysisk, biologisk og kjemisk bevæpning, sanksjoner, AML).

EIFEC har utviklet denne nye nødsituasjonen International Standards series (EIFEC ES2001.06: HBY) gjennom en nødprosess med flere interessenter, med støtte fra UNIFEC, HEALTHBY og flere internasjonale ekspertgrupper.

UNIFEC er en strategisk allianse nettverk av ledende internasjonale universiteter.
Det tar sikte på å fremme, ved å bygge inn og integrere på hvert nasjonalt nivå, et bredt Compliance kultur og etablering av kurs og treningsøkter.

HELSE er samarbeidsarm av et internasjonalt konsortium av ledende EU-helseinstitusjoner, universiteter, fagpersoner.