STANDARD HER-CMS

Helse-nødrisiko Compliance Management System
i epidemisk sammenheng - Forenklet for MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprises)

EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

Omfang

Denne internasjonale standarden spesifiserer krav og gir veiledning for å etablere, implementere, vedlikeholde, gjennomgå og forbedre en effektiv og responsiv HER Compliance Styringssystem i en epidemisk kontekst for mikro-, små og mellomstore organisasjoner.

Den angir krav og gir veiledning for å hjelpe disse leverandørene med å overholde retningslinjer og regelverk og frivillige forpliktelser som gjelder deres aktiviteter, samt forebygge, oppdage og svare på ikke-compliance arrangementer.

Dette dokumentet tar ikke spesifikk for seg hvordan man utvikler det spesifikke risikostyringssystemet (formelt eller uformelt), som er nødvendig for tilstrekkelig håndtering av sanitiseringsprosessene, men hvordan og hva du bør gjøre for å være i god anseelse med lover, forskrifter, beste praksis, og retningslinjer (compliance).

Standarden er tilgjengelig på forskjellige språk:

ENGELSK / TYSK / FRANSK / Italiensk / Grekisk / PORTUGUS / SPANSK / DANSK / POLISK / ROMANSK / RUSSISK / HINDI / KINESE 

165,00 € MVA er ikke inkludert